Нуқсонли товар сотиб олганингизда нима қилиш керак? 

Нуқсонли товар сотиб олганингизда нима қилиш керак? 

Нуқсонли товар сотилганда истеъмолчи, агар бу ҳол шартнома тузиш пайтида айтиб ўтилмаган бўлса, ўз хоҳшига қараб, қуйидагилардан бирини талаб қилишга ҳақли:

– товарни айни шундай маркали (моделли, артикулли) мақбул сифатли товарга алмаштириб бериш;

– товарни бошқа маркали (моделли, артикулли) шундай товарга алмаштириб, унинг харид нархини тегишинча қайта ҳисоб-китоб қилиш;

– товарнинг нуқсонларини бепул бартараф этиш ёки нуқсонларни бартараф этишга қилинган харажатларни қоплаш;

– харид нархини нуқсонга мутаносиб равишда камайтириш;

– шартномани бекор қилиб, кўрилган зарарни қоплаш.