Markaziy Bank muomaladagi pul massasi miqdorini ma’lum qildi

Markaziy Bank muomaladagi pul massasi miqdorini ma’lum qildi

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Banki mamlakatimizdagi pul-kredit statistikasini ma’lum qildi.

Unda muomaladagi pul massasi miqdori ham ko‘rsatib o‘tilgan.

2019 yilning 1 oktyabri sanasida mamlakatimimzda keng ma’nodagi pul massasi (M2) 95.2 trln. so‘mni tashkil etadi. Bundan 25 trln. so‘m muomaladagi naqd pullar (M0)ni tashkil qiladi.

Keng ma’nodagi pul massasi joriy yilning 1 oktyabrida o‘tgan yilgisiga nisbatan 13 trln. so‘mga oshgan. Muomaladagi naqd pul massasi ham mos ravishda o‘tgan yilning 1 oktyabriga nisbatan 3 trln. so‘mga oshgan.

Biroq, mamlakatimizdagi keng miqyosdagi pul massasi, shu jumladan naqd pul massasi ham o‘tgan oyga nisbatan kamaygan. Bunda M2 1.1 trln. so‘mga, M0 esa 500 mlrd. so‘mga kamaygan.